perjantai 13. tammikuuta 2012

Innostusta ja Ennakkoluuloja - Enthusiasm and Prejudice

Teimme Mobiilisti-hankkeen puitteissa HAMKin opiskelijoille syksyllä kyselyn, jolla kartoitimme heidän mobiililaitteiden käyttöään sekä yleisesti että oppimisessa. Tulokset osoittivat, että älypuhelin löytyy jo lähes puolelta vastaajista. Osa opiskelijoista oli innolla ottamassa mobiililaitteita mukaan opetukseen ja heillä oli myös paljon ideoita siitä, miten laitteita voisi hyödyntää. Osalla taas asenne oli täysin päinvastainen.


Mobiilien esteitä - Obstacles
Kynnyskysymykseksi mobiilien käytöstä oppimisessa opiskelijoilla nousivat mobiililaitteiden ja -palveluiden kalleus sekä yleinen asenne laitteita ja yleensä teknisiä vempaimia kohtaan. Varmasti osasyy on se, että laitteita ei välttämättä osata käyttää tarkoituksenmukaisesti eikä tiedetä, mitä mahdollisuuksia oman laitteen uumenista löytyy.


Korjataksemme tilannetta järjestämme HAMKissa tammikuussa Kännykällä kätevästi -päiviä, joissa meiltä Mobiilistilaisilta saa tulla kysymään mitä vaan mobiiliuteen ja esimerkiksi kustannuksiin ja mobiilisovelluksiin liittyen. Niiden jatkeena käynnistyvät helmikuussa sekä opiskelijoille että opettajille suunnatut mobiilityöpajat, joissa perehdytään tarkemmin erilaisiin käyttötapoihin ja mobiililaitteiden hyödyntämiseen oppimisessa. Opettajille on lisäksi tarjolla paja, jossa työstetään heidän omia opintojaksojaan.


Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä.


During Autumn 2011 Mobiilisti -project run at the HAMK University of Applied Sciences a survey concerning the usage of mobile devices by students. The results show that nearly half of the students have already a smartphone. Part of the students showed enthusiasm to use their smartphones in learning and in their studies and they also had a lot of ideas how to advantage them in practice. On the contrary, some part had totally opposite attitude towards the mobile devices and technology in general.


Mobiilien mahdollisuuksia - Possibilities
Main obstacles for using own mobile devices in their studies students took up the high costs of devices and services related to them. Likewise also the general attitude and prejudice towards mobile devices and in general all technical equipment was also a significant fact. Certainly also one reason is that people don't know how to use their mobile devices appropriately and what kind of functions and applications there is available.


To help this situation in HAMK will be arranged during January Mobile days, where Mobiilisti -project members are available to answer to all of questions related to the mobile devices and for example to the mobile costs and mobile applications. As a continuation to the Mobile days will be arranged Mobile workshops starting from the February. These are available both for students and teachers. In Mobile workshops will be familiarized with the different mobile use cases and how to utilize mobile devices in learning and teaching. In the last workshop in April will be worked especially to develop teachers' own study modules.


The detailed results of the survey can be found here.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti