torstai 2. helmikuuta 2012

Opettajan oppimispolkua rakentamassa - Building a learning path for a teacher

Opintojen puitteissa seurasin syksyn aikana opetusta sekä peruskoulussa että ammatillisissa opinnoissa. Mukana oli luokkaopetusta ja verkko-opetusta sekä Moodlen avulla että käyttäen avoimessa ympäristössä tuotettua nettisivustoa ja Adobe Connect Pro -verkkokokoussovellusta.

Mitä opin:
 • aseta tavoite -> suunnittele -> toteututa = palastele ja kokoa
 • ota huomioon oppijoiden taustat ja lähtötaso
 • valmistaudu
 • visualisoi
 • havainnollista esimerkein
 • rajaa
 • jaa ja ota vastaan; oppijoilta voi myös oppia
 • Ja tärkeintä kaikessa: Ole oma itsesi!
Oppija on kuin kukkasipuli. Tarvitaan aikaa kasvaa ja kehittyä ja ottaa asioita oikeassa vaiheessa käyttöön. Niin myös opettajopiskelijalla. Opetusharjoittelu jatkuu Mobiilistin HAMK-mobiilipajoissa kevään aikana.


During autumn my studies have included following the teaching situations both in elementary school and HAMK University of Applied Sciences. These included teaching in a traditional class environment like also web-based learning in Moodle environment and also by using Adobe Connect Pro web conferencing solution with internet sites created by Google sites.


What did I learn:
 • set a clear goal -> plan -> implement = create a project breakdown and compile
 • take into account learners' backgrounds and starting levels
 • prepare properly
 • visualize
 • give examples
 • limit
 • disseminate and assimilate (also from learners)
 • Be Yourself!
A learner is like a flower bulb. There is needed time to grow, develop and take the learned things into use in a correct phase. This is also a case concerning the learner in a professional teacher education program. Teaching practice will continue in Mobiilisti HAMK mobile workshops during the spring.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti